مسابقه ی گروهی ریاضی پایه ی دوم دبیرستان در تاریخ 93/11/26  برگزار شدرقابت گروه های  ریاضی در دبیرستان شهرستان سیمرغ

[ پنجشنبه سی ام بهمن 1393 ] [ 11:3 ] [ خدیجه رضایی ]
[ ]

کاربرد ریاضی در زندگی

اگر بتوانیم با چشم باز به طبیعت و اطرافمان نگاه کنیم متوجه می شویم که ریاضی و هندسه در همه جا بکار رفته طوری که نمی توان بدون علم ریاضی زندگی کرد.از غذا وخوراک گرفته تا لباس و مسکن و همه وسایل و...

[ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 ] [ 19:0 ] [ خدیجه رضایی ]
[ ]